testování dezinfekční účinnosti biocidů

 

Chemila, spol. s r.o. jako laboratoř akreditovaná ČIA, která má zaveden systém správné laboratorní praxe, nabízí právnickým a fyzickým osobám uvádějícím na trh biocidní přípravky testování deklarované účinnosti přípravků za použití evropských norem, které stanovují metody zkoušení a minimální požadavky na dezinfekční účinnost chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik.

 

Pro základní orientaci v problematice doporučujeme normu EN 14885:2015. Tato norma představuje přehled současných platných norem pro testování chemických dezinfekčních prostředků a antiseptik. Je sice v angličtině, ale díky tabulkovým přehledům z ní lze snadno vyčíst použitelnost jednotlivých norem vzhledem k oblasti využití dezinfekce (zdravotnictví, potravinářství, průmysl ...), zamýšlenému použití (dezinfekce povrchů, nástrojů, textilu ...) a testovanému mikroorganismu (bakterie, mykobakterie, viry, plísně a kvasinky, řasy). V tabulkách jsou také podle jednotlivých norem vypsány závazné podmínky testování (čas, teplota a znečišťující podmínky).

 

Aktuální seznam platných norem pro testování dezinfekční účinnosti chemických dezinfekčních prostředků a antiseptik lze nalézt na těchto stránkách: CEN/TC216

 

Pro testování dezinfekční účinnosti biocidů podle rozdělení do kategorií PT lze využít informace z následující příručky: 

bpr_guidance_assessment_evaluation_part_vol_ii_part_bc_en.pdf 

 Tabulka shrnující jednotlivé kategorie PT1 - PT5, oblast a účel použití a normy doporučené pro testování je k dispozici zde  ECHA_typy přípravků_souhrn.xlsx.

Další manuály týkající se biocidů jsou k dispozici na stránkách ECHA.

 

 

Kromě norem zmíněných v EN 14885:2015 nabízíme také další speciální testy stanovující například účinnost biocidů vůči biofilmu, účinnost antimikrobiální ochrany různých materiálů (plastů, textilu, nátěrových hmot), stanovení biocidních vlastností ochranných prostředků na dřevo a mnoho dalších podle dostupné evropské i mezinárodní legislativy.

 

Provádíme také stanovení MIC (minimální inhibiční koncentrace), tedy koncentrace dezinfekčního prostředku, která ještě, za podmínek zkoušky, omezí metabolismus zkoušeného bakteriálního kmene na minimum.