lékařská mikrobiologie

Laboratoř lékařské mikrobiologie nepracuje v akreditovaném režimu.

Zabýváme se především kultivačními, aglutinačními a biochemickými metodami. Materiálem určeným k rozboru jsou biologické a jiné klinické vzorky od pacientů - samoplátců. Nabídka platí také pro majitele zvířat, kteří si chtějí nechat vyšetřit své domácí mazlíčky.

 

V současné době nabízí laboratoř lékařské mikrobiologie tato vyšetření:

  • odběr materiálu pro lékařskou mikrobiologii,
  • průkaz a identifikace bakterií z klinického materiálu kultivací, mikroskopicky a biochemicky
  • vyšetření výtěru z krku a z nosu kultivací
  • vyšetření výtěru z oka kultivací
  • vyšetření výtěru z ucha kultivací
  • vyšetření klinických materiálů z ran kultivací
  • mikrobiologické vyšetření moče (semikvantitativně), močových katetrů, krénů a cévek kultivací
  • vyšetření sputa a jiných materiálů z dýchacích cest kultivací a mikroskopicky
  • mikrobiologické vyšetření výtěru z rekta kultivací a aglutinací
  • testování citlivosti bakterií na antibiotika