osvědčení kvality

Politika kvality.pdf

 

Chemila, spol. s r.o. je společnost založená Společenskou smlouvou ze dne 17.6.1996.
 

Chemila, spol. s r.o. vznikla za účelem provozování laboratorní činnosti. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 3.7.1996 Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 23984. Od počátku vzniku veškerá laboratorní činnost je vedena v souladu s požadavky platných norem. Laboratoř se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoř byla již v minulosti prověřena několika orgány, o čemž svědčí udělená osvědčení:

 

  • Osvědčení o akreditaci č. 654/2019 pro zkušební laboratoř č. 1273 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (uděleno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s) platné do 21.8.2023

 

osvědčení o akreditaci 2019.pdf 

 

  • Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 215/97/99 "Mikrobiologie poživatin" (uděleno akreditačním střediskem laboratoří pro rozbory složek životního a pracovního prostředí a lékařské mikrobiologie při Státním zdravotním ústavu v Praze)

 

  • Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 249/98/2000 "Fyzikálně-chemický a mikrobiologický rozbor pitné vody" (uděleno akreditačním střediskem laboratoří pro rozbory složek životního a pracovního prostředí a lékařské mikrobiologie při Státním zdravotním ústavu v Praze)

 

  • Povolení činnosti provádět chemické, fyzikálně chemické a mikrobiologické zkoušky čistoty čištěné vody podle ČL pro zdravotnická zařízení (povoleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Brně).

 

  • Osvědčení o autorizaci číslo: C0150100316, předmět činnosti E6 o (vydaný Státním zdravotním ústavem) o kontrole sterilizačního procesu

 

Osvědčení o autorizaci.pdf

 

V návaznosti na uvedené skutečnosti má Chemila, spol. s r.o. zaveden a zdokumentován pro laboratorní činnosti systém jakosti ve shodě s požadavky na akreditované zkušební laboratoře. Vrcholovým dokumentem potvrzujícím správnost prováděných činností je příručka jakosti, která souhrnně popisuje zavedený systém jakosti ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17 025.

 

VAH Ring trial 2018-2, Mycobacterium terrae, kvantitativní suspenzní test

VAH Ring trial.pdf