dezinfekční účinnost biocidů

dezinfekční účinnost biocidů

Postup klienta při zadávání zakázky k testování deklarované dezinfekční účinnosti přípravku
  

  • Krok 1 - zaslání dokumentace

 

Seznam požadované dokumentace:

– Závazná objednávka

– Bezpečnostní list

– Návrh etikety v elektronické podobě

 

  • Krok 2 - Vyplnění objednávky testování

 

Prosíme o vyplnění formuláře:

info o testování

 

Jako pomůcku pro vyplnění formulářů lze využít informace, které jsou zveřejněny v úvodním menu webu.

 

  • Krok 3

 

Laboratoř odsouhlasí požadavky. Případné nesrovnalosti a nejasnosti zkonzultuje s klientem.

Vypracuje a zašle klientovi cenový návrh k odsouhlasení.

Stanoví termín provedení zkoušky.

 

  • Krok 4

 

Souhlasí-li klient i laboratoř se všemi podmínkami a požadavky, zašle nebo přiveze klient vzorek dezinfekčního přípravku k testování do laboratoře Chemila, spol. s r.o., Za Dráhou 3, 695 01 Hodonín.

Vzorky jsou přijímány buď v originálním balení, pokud toto není větší než 1 litr nebo v náhradním balení s bezpečnostním uzávěrem, a to v množství minimálně 0,5 kg (l).

 

  • Krok 5

 

Před započetím testování zašle laboratoř klientovi k úhradě „zálohovou fakturu“. Po jejím uhrazení přistoupí k testování.

Po ukončení testování laboratoř Chemila, spol. s r.o. zašle klientovi „předběžný protokol“, jehož znění klient odsouhlasí nebo připomínkuje. Tak laboratoř postupuje tak dlouho, dokud nedojde k vzájemné shodě.

Poté, je-li uhrazena faktura spojená s náklady testování, obdrží klient definitivní podobu protokolu a doklad o zaplacení.