testování cytotoxicity

Provádíme laboratorní testování potenciální cytotoxicity zdravotnických prostředků, chemických látek, kosmetických prostředků, PBU, výrobků pro děti do 3 let, osobních ochranných prostředků a hraček. Sleduje se morfologická změna nebo destrukce buněk nebo omezení citlivosti k množenému viru v případě konkrétního produktu nebo extraktu z něj.

Testování se provádí podle následující legislativy:

ČSN EN 645 (50 0485): Papír a lepenky určené pro styk s poživatinami- Příprava vodného výluhu za studena

ČSN EN 647 (50 0486): Papír a lepenky určené pro styk s poživatinami - Příprava vodného výluhu za horka

ČSN EN 15845 (50 0422): Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodních výluhů

ČSN EN ISO 10993-5 (85 5220): Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro