biocidy

  • biocid

 

Biocidním přípravkem je účinná látka nebo přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek ve formě, v jaké jsou dodávány uživateli. Jsou určeny k hubení, odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiného regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organizmus chemickým nebo mikrobiologickým způsobem.

 

  • dezinfekce

 

Soubor opatření zneškodňujících mikroorganizmy pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů.

 

 

 

Prohlášení k deklarované dezinfekční účinnosti přípravků dostupných v ČR.pdf (285,1 kB)

 

Metodický pokyn k čištění a dezinfekci flexibilních endoskopů.pdf (194,4 kB)

Vyšší stupeň dezinfekce a dvoustupňová dezinfekce.pdf (210 kB)