odolnost dřevokazných hub vůči biocidům

Za využití příslušných norem nabízíme následující stanovení účinnosti biocidních prostředků na mikroorganismy napadající dřevo.:

 

 • Zkrácená mykologická zkouška

 

ČSN 49 0604 – Metoda stanovení biocidních vlastností ochranných prostředků na dřevo.

 

Orientační stanovení rozsahu hranice toxicity chemických ochranných prostředků vůči stopkovýtrusým dřevokazným houbám. Metoda umožňuje stanovení koncentrací, při kterých lze impregnované dřevo lehce napadnutelných dřevin považovat za dostatečně chráněné při stanovených podmínkách zkoušky. Vyjadřuje se příjmem chemického ochranného prostředku v kg . m-3  pro impregnaci  a v g . m-2   pro povrchové ošetření. Zkouška trvá 2 měsíce.

 

Zkušební mikroorganismy:

 • Serpula lacrimans
 • Coniophora puteana   
 • Poria vaporaria

 

 

 • Normální mykologická zkouška

 

ČSN EN 113 – Ochranné prostředky na dřevo - Zkušební metody proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Stanovení hranice účinnosti.

 

Zjištění účinnosti ochranného prostředku na dřevo proti dřevokazným houbám. Metoda umožňuje stanovení koncentrací, při kterých lze impregnované dřevo lehce napadnutelných dřevin považovat za dostatečně chráněné při stanovených podmínkách zkoušky.

 

Zkušební mikroorganismy:

 • Serpula lacrimans
 • Coniophora puteana   
 • Coriolus versicolor     
 • Lentinus lepideus        
 • Lentinus cyathiformis 
 • Poria placenta            
 • Gleophyllum trabeum 

 

 

 • Stanovení fungicidní účinnosti ochranného prostředku na dřevo proti plísním

 

ČSN 49 0604 – Metoda stanovení biocidních vlastností ochranných prostředků na dřevo.

 

Zjištění účinnosti ochranného prostředku na dřevo proti dřevokazným houbám. Metoda umožňuje stanovení toxické koncentrace nebo dávky, případně hranice toxicity, při kterých lze impregnované dřevo lehce napadnutelných dřevin považovat za dostatečně chráněné při stanovených podmínkách zkoušky. Vyjadřuje se příjmem chemického ochranného prostředku v g . m-2 . Za toxickou koncentraci se považuje taková, u které je průměrná hodnota stupně porostu ošetřených zkušebních těles plísněmi 0,0. Zkouška trvá  2 x 28 dní (28 dní fixace a 28 dní kultivace).

 

 • Alternaria sp.
 • Aspergillus niger Van Theghem
 • Aspergillus amstelodami Thom and Church
 • Chaetomium globosum Kunze ex Fries
 • Paecilomyces variotti Bainier
 • Penicillium brevocompactum Dierolax
 • Penicillium cyclopium Westling
 • Stachybotris atra Corda
 • Stemphylium sp.
 • Trichoderma viride Persson ex S.F.Gray