mikrobiologický slovník

Bacillus cereus

 • bakterie, která se vyšetřuje v potravinách. Způsobuje střevní potíže. Podrobnosti viz.: Bacillus.pdf (257,4 kB)

 

Clostridium perfringens

 • bakterie, která se vyšetřuje v potravinách a vodách. Způsobuje střevní potíže. Podrobnosti viz.: Clostridium.pdf (246,6 kB) 

 

Enterococcus  

 • bakterie, které se vyšetřují v potravinách i vodách, kde jsou pokládány za indikátory fekálního znečištění. Mohou způsobovat hlavně infekce močových a žlučových cest. Jsou součástí normální mikroflóry v tlustém střevě, ale lze je prokázat i v tenkém střevě. Podrobnosti viz.: Enterococcus.pdf (249,2 kB)

  

Escherichia coli, koliformní bakterie

 • vyšetřují se v potravinách a ve vodách. Způsobují střevní potíže. Mohou být ukazatelem tzv. fekálního znečištění vody (hnojiště, kompost, chlév, jímka, kanalizační přípojka, voda stékající z okolních polí). Odstraněním původu znečištění a dezinfekcí studny dochází k poklesu nebo vymizení bakterií. Podrobnosti viz.:  E.coli a koliformní bakterie.pdf (297,4 kB)

 

Influensavirus

 

kvasinky, Candida albicans

 • mikroorganismy, které se běžně vyskytují v přírodě, často na cukerných substrátech, které mohou zkvašovat. Jsou součástí normální mikroflóry člověka, kde, za jistých podmínek, mohou některé druhy (např. Candida albicans) vyvolávat u oslabených jedinců mykotická onemocnění . 

  

Legionella

 

Listeria monocytogenes

 • bakterie, která se vyšetřuje v potravinách. Je nebezpečná pro oslabené jedince a těhotné ženy. Podrobnosti viz.: Listeria.pdf (248 kB)

 

 počty kolonií při 22°C (psychrofilní bakterie)

 • celkové množství bakterií, které rostou při 22°C. Udává obecné znečištění vody mikroorganismy.

 

 počty kolonií při 36°C (mezofilní bakterie)

 • celkové množství bakterií, které rostou při 36°C. Může se jednat o patogenní bakterie, tj, o bakterie, které způsobují onemocnění.

 

Pseudomonas aeruginosa

 • bakterie, která se vyšetřuje ve vodách a potravinách. Je původcem infekcí ran, popálenin a nozokomiálních infekcí. Podrobnosti viz.: Pseudomonas.pdf (264,1 kB)

 

Salmonella

 • bakterie, která se vyšetřuje v potravinách i ve vodě. Způsobuje střevní potíže. Podrobnosti viz.:  Salmonella.pdf (258 kB)

 

Staphylococcus aureus

 • bakterie, která způsobuje hnisavá onemocnění a díky produkci toxinu také průjmová onemocnění. Podrobnosti viz.: Staphylococcus.pdf (271,1 kB)

 

 

Obecné informace o infekcích a patogenech je možné najít v těchto článcích:

 

Doporučené hodnoty kojenecké vody jsou uvedeny v tomto článku: Kojenecká voda.pdf (218,9 kB)