minimální inhibiční koncentrace biocidů

Provádíme stanovení MIC (minimální inhibiční koncentrace), tedy koncentrace dezinfekčního prostředku, která ještě, za podmínek zkoušky, omezí metabolismus zkoušeného bakteriálního kmene na minimum.

Stanovení MIC se provádí u chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných ve zdravotnictví, potravinářství, průmyslu, domácnostech, veřejných prostorách, v oblasti veterinární péče a pro dezinfekci vody. Jde o semikvantitativní, orientační metodu.

Pro zkoušku se využívají tyto zkušební mikroorganismy:

  • Staphylococcus aureus
  • Escherichia coli
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Enterococcus hirae
  • Proteus vulgaris
  • Salmonela typhimurium
  • Lactobacillus brevis
  • Legionella pneumophila