cosmetic

Odběr vzorků kosmetiky může provést zákazník nebo pracovník naší laboratoře. V případě potřeby poskytuje laboratoř sterilní nádoby.

Potřebné množství vzorku je minimálně 100g (100ml).

Způsob platby (v hotovosti, fakturou ...), a také způsob předání protokolu s výsledky (osobně, poštou, e-mailem ...) je domluven telefonicky nebo při převzetí vzorku pracovníkem laboratoře.

Protokoly s výsledky jsou vydávány po 14 dnech.