kontrola sterilizátorů

kontrola sterilizátorů

Kontrola účinnosti sterilizátoru je prováděna za přítomnosti pracovníka naší laboratoře a její délka závisí na typu přístroje a zvoleném sterilizačním cyklu.

 

Protokoly s výsledky jsou vydávány po 14 dnech a jsou většinou zasílány společně s fakturou na domluvenou adresu poštou. 

 

Stálí zákazníci jsou vedeni v naší evidenci a pracovník laboratoře, v případě potřeby kontroly sterilizátoru, domlouvá se zákazníkem vhodný termín.