Odběr a skladování vzorků

Pro účely DNA diagnostiky je možné využít krev odebranou do zkumavek s protisrážlivou úpravou (K3-EDTA nebo citrátované) nebo výtěr sliznice dutiny ústní.

Odběr krve i výtěr dutiny ústní provádí Chemila spol. s r.o., případně ošetřující odborný lékař, který vyšetření požaduje.

Zkumavky poskytuje zdarma Chemila spol. s r.o.

Vzorky krve lze skladovat při pokojové teplotě ... max. 3 dny, při 4-8°C .... 7 dnů, při -20°C ... neomezeně dlouho.

Odebrané bukální stěry je možno skladovat cca 4 dny při pokojové teplotě nebo při 4-8°C.