otisky a stěry

Odběr vzorků provádí pracovník laboratoře.

Protokoly jsou vydávány  po 14 dnech.

Protokoly s výsledky a faktura jsou, pokud není domluveno jinak, zasílány poštou.