pěšky

Podchodem z vlakového nádraží po stezce pro pěší a cyklisty, směr k Bažantnici, za podchodem hned vpravo, modrošedá budova.