rozbor potravin

Odběr vzorků potravin může provést zákazník nebo pracovník naší laboratoře.

Potřebné minimální množství vzorku je 100g, většinou nejlépe v originálním obalu.

Způsob platby (v hotovosti, fakturou ...), a také způsob předání protokolu s výsledky (osobně, poštou, e-mailem ...) je domluven telefonicky nebo při převzetí vzorku pracovníkem laboratoře.

Protokoly s výsledky jsou vydávány po 14 dnech.