rozbor vody

rozbor vody

Formulář pro odběr pitné vody:

Objednávka_Odběr vzorků vody 2017.pdf

 

Pro odběr vzorků vody je potřeba si vyzvednout láhve v laboratořích Chemila, spol. s r.o.

Láhve by měly být dopraveny do laboratoře v nejkratším možném čase, nejlépe bezprostředně po odběru.

 

Při převzetí vzorků pracovníkem laboratoře je domluven způsob platby (v hotovosti, fakturou ...), a také způsob předání protokolu s výsledky (osobně, poštou, e-mailem ...).

Protokoly s výsledky jsou vydávány po 14 dnech.

 

Návod k dezinfekci a správné umístění studny je k dispozici zde: Dezinfekce studny.pdf

 

Na stránkách Státního zdravotního ústavu je k dispozici článek  STUDNA jako zdroj pitné vody  (příručka pro uživatele domovních a veřejných studní), obsahující informace o studnách, požadavcích na kvalitu vody i možnostech úpravy a dezinfekce vody.