sterilita a bioburden

sterilita a bioburden

sterilita

 

Před započetím testování doporučujeme domluvu s pracovníkem naší laboratoře.

Testování v laboratoři vyžaduje rozdělení jednoho vzorku na dvě části.

V případě vzorků, které nelze mechanicky rozdělit, je proto potřeba zaslat od každého vzorku, představujícího jeden výrobek, minimálně 2 kusy.

Dělitelné vzorky stačí zasílat, podle dohody, v menším množství.

Vyšetření trvá 21 dnů.

 

bioburden

 

Minimální počet vzorků je 5ks a minimální množství jednoho vzorku je 5g.

Pokud vzorek těmto parametrům nevyhovuje, doporučujeme, před zasláním vzorku, domluvu s naší laboratoří.

Protokoly jsou, vzhledem k délce vyšetření, vydávány po 14 dnech.

 

 

Vzorky je možno zaslat poštou. Poštou jsou, pokud není domluveno jinak, zasílány také protokoly s výsledky a faktura.