Svoz vzorků

Svoz vzorků je prováděn

osobně pracovníkem Chemila spol. s r.o.,

prosíme o kontaktování na tel: 518 324 103 nebo 731 519 498