testy kožní dráždivosti na dobrovolnících

testy kožní dráždivosti na dobrovolnících

Provádíme testy kožní dráždivosti na lidských dobrovolnících podle ČSN EN ISO 10993-10: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže.