Způsob úhrady

Zdravotnická zařízení

... úhrada za vyšetření je provedena přes zdravotní pojišťovnu.

... v současnosti má Chemila spol. s r.o. uzavřeny smlouvy s pojišťovnami 213, 201, 205 (sloučené pojišťovny 222 + 205)

 

Samoplátci

... úhrada za vyšetření je provedena v hotovosti nebo platbou na účet spol. Chemila, jako variabilní symbol slouží evidenční číslo pacienta, které je uvedeno v protokolu s výsledky