posouzení bezpečnosti a laboratorní testování kosmetických přípravků

 

Posouzení bezpečnosti kosmetických přípravků

 
Na základě dokumentů požadovaných v části A, přílohy I, nařízení ES č. 1223/2009, dodaných výrobcem kosmetického přípravku, provádíme Posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku podle části B, přílohy I, nařízení ES č. 1223/2009.
 

Struktura informační dokumentace.pdf 

 

Laboratorní testování kosmetických přípravků

 

V souladu s částí A, přílohy I, nařízení ES č. 1223/2009 provádíme v laboratořích Chemila, spol. s r.o. následující zkoušky

 

Senzorické

 • vzhled, zápach / vůně, barva, konzistence
 

Fyzikální a chemické
 • pH, sušina, stanovení čísla kyselosti, objem dávky, netěsnost obalu, vlhkost, viskozita

 
Testování stability kosmetických přípravků
 • ISO/TR 18811: Cosmetics-Guidelines on the stability testing of cosmetic products

  Výsledné nastavení parametrů testování závisí na charakteru výrobku a požadavcích výrobce.

Mikrobiologické
 • průkaz specifických mikroorganismů (Ps. aeruginosa, St. aureus, C. albicans, E. coli)
 • stanovení počtu a průkaz nespecifických mikroorganismů (mezofilní bakterie, kvasinky)
 • testy účinnosti konzervace (Ps. aeruginosa, St. aureus, C. albicans, E. coli, A. brasiliensis) podle ČSN EN ISO 11930: Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku
 

Toxikologické
 •  in vitro testy cytotoxicity podle ČSN EN ISO 10993-5: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků-část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro
 • in vitro testy kožní dráždivosti (EpiDerm SIT_EPI-200, Mattek, podle OECD TG 439)
 • zkoušku dráždivosti kůže na člověku podle ČSN EN ISO 10993-10: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků-část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže