sterilita

Nabízíme, podle platných norem, vyšetření sterility výrobků, tedy zjištění přítomnosti aerobních a anaerobních mikroorganismů.

Vyhovující výsledek znamená, že sterilní je pouze testovaný výrobek a ne celá šarže. Rozšíření záruky na celou šarži výrobku závisí na kvalitě vzorkování a na zaručení stejných podmínek výroby.

V případě nesterilních výrobků na žádost dourčíme kontaminující mikroorganismy.


bioburden (mikrobiální zatížení výrobku)

Nabízíme, podle platných norem, zkoušku, kterou lze určit mikrobiální zatížení výrobku (bioburden). Zkouška se provádí u zdravotnických prostředků pro zjištění intenzity sterilizační dávky.

 

Ve výrobcích je standardně zjišťována přítomnost těchto mikroorganismů.

  • Enterobacteriaceae
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Staphylococcus aureus
  • sporulující mikroorganismy
  • celkový počet živých mikroorganismů
  • anaerobní mikroorganismy
  • kvasinky a plísně

 

V případě zájmu se provádí stanovení těchto mikroorganismů:

  • Salmonella
  • klostridie
  • Escherichia coli