Kontrola prostředí

Odběr vzorků provádí pracovník laboratoře.

Protokoly s výsledky a faktura jsou, pokud není domluveno jinak, zasílány poštou. 

Chemila s.r.o. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |