Akreditace a autorizace

Osvědčení

Aktuální osvědčení naleznete zde

Osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č. 1273 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (uděleno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s) platné do 17.8.2028

Povolení činnosti provádět chemické, fyzikálně chemické a mikrobiologické zkoušky čistoty čištěné vody podle ČL pro zdravotnická zařízení

( povoleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Brně ).

Osvědčení o autorizaci číslo: C0150100316, předmět činnosti E6 o (vydaný Státním zdravotním ústavem) o kontrole sterilizačního procesu 

Certifikáty

Chemila s.r.o. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |