KONTROLA STERILIZÁTORŮ

Jsme držiteli autorizace od SZÚ Praha, na jejímž základě jsme oprávněni provádět kontrolu účinnosti horkovzdušných, parních, formaldehydových, plasmových a ethylenoxidových sterilizátorů podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

Povinnost provádět kontroly sterilizátorů vyplývá, pro vlastníky sterilizátorů, z vyhlášky MZd ČR č.306/2012 Sb., příloha č.4, a to podle těchto pravidel:

  • u nových přístrojů a přístrojů po opravě nebo přemístění před jejich uvedením do provozu
  • ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje
  • jedenkrát za měsíc – u sterilizátorů, které jsou umístěny na odděleních centrální sterilizace či sterilizačních centrech, operačních sálech, operačním traktu a na pracovištích, která sterilizují materiál pro jiná pracoviště
  • u všech ostatních sterilizátorů ne starších 10ti let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však jedenkrát za rok
  • u všech ostatních sterilizátorů starších 10ti let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však jedenkrát za půl roku.

Kontrola je prováděna biologickými, chemickými a fyzikálními testy pracovníkem naší laboratoře. 

Chemila s.r.o. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |