kontrola sterilizátorů

Jsme držiteli Certifikátu správné diagnostiky hodnocení kvality sterilizačních procesů od SZÚ Praha, na jehož základě jsme oprávněni provádět kontrolu účinnosti horkovzdušných, parních, formaldehydových, plasmových a ethylenoxidových sterilizátorů podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně  veřejného zdraví.

 

Pro tuto činnost jsme také nově obdrželi od SZÚ autorizaci:

 

Osvědčení o autorizaci.pdf
 

 

Povinnost provádět kontroly sterilizátorů vyplývá, pro vlastníky sterilizátorů, z vyhlášky MZd ČR č.306/2012 Sb., příloha č.4, a to podle těchto pravidel:

  • u nových přístrojů a přístrojů po opravě nebo přemístění před jejich uvedením do provozu,
  • ihned při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti přístroje,
  • jedenkrát za měsíc - u sterilizátorů, které jsou umístěny na odděleních centrální sterilizace či sterilizačních centrech, operačních sálech, operačním traktu a na pracovištích, která sterilizují materiál pro jiná pracoviště,
  • u všech ostatních sterilizátorů ne starších 10ti let ode dne výroby nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však jedenkrát za rok,
  • u všech ostatních sterilizátorů starších 10ti let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však jedenkrát za půl roku.

 

Kontrola je prováděna biologickými, chemickými a fyzikálními testy pracovníkem naší laboratoře.