kosmetika

Nabízíme kompletní balík

Posouzení bezpečnosti kosmetických přípravků

Na základě dokumentů požadovaných v části A, přílohy I, nařízení ES č. 1223/2009, dodaných výrobcem kosmetického přípravku, provádíme Posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku podle části B, přílohy I, nařízení ES č. 1223/2009. 

LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

V souladu s částí A, přílohy I, nařízení ES č. 1223/2009 provádíme v laboratořích Chemila, spol. s r.o. následující zkoušky

Senzorické

vzhled, zápach / vůně, barva, konzistence

Fyzikální a chemické

pH, sušina, stanovení čísla kyselosti, objem dávky, netěsnost obalu, vlhkost, viskozita

Testování stability kosmetických přípravků

ISO/TR 18811: Cosmetics-Guidelines on the stability testing of cosmetic products Výsledné nastavení parametrů testování závisí na charakteru výrobku a požadavcích výrobce.

Mikrobiologické

průkaz specifických mikroorganismů (Ps. aeruginosa, St. aureus, C. albicans, E. coli)

stanovení počtu a průkaz nespecifických mikroorganismů (mezofilní bakterie, kvasinky)

testy účinnosti konzervace (Ps. aeruginosa, St. aureus, C. albicans, E. coli, A. brasiliensis) podle ČSN EN ISO 11930: Kosmetika – Mikrobiologie – Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku

Toxikologické

in vitro testy cytotoxicity podle ČSN EN ISO 10993-5: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků-část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro

zkoušku dráždivosti in vitro na modelu rekonstruované lidské epidermidis (EpiDerm, Mattek) podle ČSN EN ISO 10993-23: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků-část 23: Zkoušky dráždivosti

zkoušku dráždivosti kůže na člověku podle ČSN EN ISO 10993-23: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků-část 23: Zkoušky dráždivosti

Chemila s.r.o. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |