rozbor potravin

Nabízíme mikrobiologický rozbor široké škály potravin (od základních surovin ... maso, vejce....přes hotová jídla a polotovary ... vlašský salát, šunka.... po potravinové doplńky).

Rozbor potravin je prováděn podle ČSN 56 9609 z roku 2008, která, podle druhu analyzované potraviny, zmiňuje stanovení těchto mikroorganismů.: 

 

 • Escherichia coli
 • koliformní bakterie
 • celkový počet mikroorganismů
 • Salmonella
 • koaguláza pozitivní stafylokoky
 • Clostridium perfringens
 • sulfitredukující klostridie
 • Enterobacteriaceae
 • Bacillus cereus
 • Listeria monocytogenes
 • potenciálně toxinogenní plísně Aspergillus flavus
 • plísně
 • laktobacily

 

Podle přání zákazníka jsme schopni stanovit široké spektrum dalších mikroorganismů (např. Campylobacter spp., Shigella, Pseudomonas aeruginosa...).

Po domluvě se zákazníkem nabízíme také vyhodnocení kritických bodů výroby a z toho vyplývajících doporučení testovaných mikroorganismů.