testování zdravotnických prostředků

BIOBURDEN

ČSN EN ISO 11737-1 Sterilizace zdravotnických prostředků – Mikrobiologické metody – Část 1: Stanovení populace mikroorganizmů na výrobcích 

ČSN EN ISO 11737-1 Příloha B.8 Prověřování látek ovlivňujících stanovení mikrobiálního znečištění 

Český lékopis – 2.6.12, 2.6.13 Mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků


STERILITA

ČSN EN ISO 11737-2 Sterilizace zdravotnických prostředků – Mikrobiologické metody – Část 2: Zkoušky sterility prováděné při definování, validaci a udržování postupu sterilizace 

Český lékopis – 2.6.1 Zkouška na sterilitu


ZRYCHLENÉ STÁRNUTÍ

ASTM F1980 Standard zrychleného stárnutí sterilních bariérových systémů zdravotnických prostředků


ÚČINNOST PROTIMIKROBNÍCH KONZERVAČNÍCH LÁTEK

Český lékopis – 5.1.3. Účinnost protimikrobních konzervačních látek


CYTOTOXICITA

ČSN EN ISO 10993-5 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků. Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro

ČSN EN ISO 10993-12 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků. Část 12: Příprava vzorků a referenčních materiálů

ČSN EN ISO 10993-1 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků. Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení rizika


DRÁŽDIVOST

ČSN EN ISO 10993-23: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků-část 23: Zkoušky dráždivosti

Věstník č. 761/2009, příloha III, B.46


ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINEK

ČSN EN ISO 20743:2007 Textilie-Zjišťování antimikrobiálního účinku antibakteriálně upravených výrobků 

JIS Z 2801 Antimicrobial products – Test for antimicrobial activity and efficacy


ZKOUŠENÍ OCHRANNÝCH ODĚVŮ PROTI INFEKČNÍM AGENS

ČSN EN ISO 22610 Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení – Metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra

ČSN EN ISO 22612 Ochranný oděv proti infekčním agens – Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha

ČSN EN 14126 Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens

Chemila s.r.o. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |