rozbor vody

 

Vyšetření vzorků vody se provádí podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a podle vyhlášky č. 238/2001 Sb., v platném znění, o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

 

Voda ze studny, vodovodu, podzemní a povrchová voda:

 

Nabízíme následující rozbory vod:

 • Orientační rozbor
 • Krácený rozbor
 • Rozšířený rozbor
 • Úplný rozbor

 

Orientační rozbor: 

Je určen např. pro základní zhodnocení kvality studniční vody.

 • mikrobiologie: koliformní bakterie, počet kolonií při 36°C, počet kolonií při 22°C
 • chemie: dusitany, dusičnany, amonné ionty, tvrdost

 

Krácený rozbor:

 • mikrobiologie: koliformní bakterie, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, počet kolonií při 22°C
 • chemie: teplota odběru, vodivost, pach, barva, zákal, pH, oxidovatelnost, dusitany, dusičnany, amonné ionty, volný chlor, železo, mangan
 • biologický rozbor

 

Rozšířený rozbor:

 • mikrobiologie: koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, počet kolonií při 36°C, počet kolonií při 22°C, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa
 • chemie: teplota odběru, vodivost, pach, barva, zákal, pH, oxidovatelnost, dusitany, dusičnany, amonné ionty, chloridy, sírany, volný chlor, vápník a hořčík (tvrdost), vápník, hořčík, železo, mangan
 • biologický rozbor

 

Úplný rozbor:

Úplný rozbor je prováděn podle vyhlášky č.252 / 2004 Sb., příloha 1, částka 82, platného znění. V tomto případě zajišťujeme část ukazatelů chemického rozboru subdodávkou od jiné laboratoře.

 

Teplá voda:

Nabízíme vyšetření těchto ukazatelů:

 • mikrobiologie: Legionella pneumophila, počty kolonií při 36°C; popř. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
 • chemie: barva, CHSK-Mn, volný chlor, fosforečnany, pach, pH, teplota, zákal

 

Voda z bazénů a koupališť:

Nabízíme vyšetření těchto ukazatelů:

 • mikrobiologie: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, počet kolonií při 36°C, enterokoky (z individuálního zdroje vody)
 • chemie: zákal, pH, redox potenciál, TOC, amonné ionty, dusičnany, volný chlor, vázaný chlor, ozón, chloridy

 

Purifikovaná voda:

Nabízíme vyšetření těchto ukazatelů:

 

Pro lékárny (Aqua purificata):

 • mikrobiologie: celkový počet živých aerobů (celkový počet mikroorganismů, kvasinky, plísně)
 • chemie: kysele a zásaditě reagující látky, oxidovatelné látky, chloridy, sírany, amonné ionty, vápník a hořčík, zbytek po odpaření, dusičnany,  těžké kovy, vodivost

 

U purifikovaných vod z jiných zdrojů * je mikrobiologický rozbor následující:

 • živé aerobní mikroorganismy, kvasinky a plísně, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

 

* Aqua ad concentratas solutiones diluendas haemodialysis (voda pro ředění koncentrovaných hemodialyzačních roztoků)

* Aqua pro iniectione (voda určená k přípravě a výrobě léčivých přípravků pro parenterální podání)