rozbor vody

Máte zájem o rozbor vody?

1. Přijďte si pro sterilní lahve a průvodku.

2. Přijďte se vzorky vody a vyberte si, o který rozbor máte zájem.

3. Platba a zaslání protokolu.

Nabízíme následující rozbory vod

Orientační rozbor

Krácený rozbor

Rozšířený rozbor

Úplný rozbor


Orientační rozbor:

je určen např. pro základní zhodnocení kvality studniční vody.

mikrobiologie: koliformní bakterie, počet kolonií při 36°C, počet kolonií při 22°C

chemie: dusitany, dusičnany, amonné ionty, tvrdost

Krácený rozbor:

mikrobiologie: koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, počet kolonií při 36°C, počet kolonií při 22°C

chemie: teplota odběru, vodivost, pach, barva, zákal, pH, oxidovatelnost, dusitany, dusičnany, amonné ionty, volný chlor, železo, mangan

biologický rozbor

Rozšířený rozbor:

mikrobiologie: koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, počet kolonií při 36°C, počet kolonií při 22°C, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa

chemie: teplota odběru, vodivost, pach, barva, zákal, pH, oxidovatelnost, dusitany, dusičnany, amonné ionty, chloridy, sírany, volný chlor, vápník a hořčík ( tvrdost ), vápník, hořčík, železo, mangan

biologický rozbor

Úplný rozbor:

Úplný rozbor je prováděn podle vyhlášky č.252 / 2004 Sb., příloha 1, částka 82, v platném znění. V tomto případě zajišťujeme část ukazatelů chemického rozboru subdodávkou od jiné laboratoře.

Teplá voda: 

mikrobiologie: Legionella pneumophila, počty kolonií při 36°C; popř. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

chemie: barva, CHSK-Mn, volný chlor, fosforečnany, pach, pH, teplota, zákal

Voda z bazénů a koupališť:

mikrobiologie: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, počet kolonií při 36°C, enterokoky ( z individuálního zdroje vody )

chemie: zákal, pH, redox potenciál, TOC, amonné ionty, dusičnany, volný chlor, vázaný chlor, ozón, chloridy

Purifikovaná voda:

Pro lékárny ( Aqua purificata ):

mikrobiologie: celkový počet živých aerobů ( celkový počet mikroorganismů, kvasinky, plísně )

chemie: kysele a zásaditě reagující látky, oxidovatelné látky, chloridy, sírany, amonné ionty, vápník a hořčík, zbytek po odpaření, dusičnany, těžké kovy, vodivost

U purifikovaných vod z jiných zdrojů * je mikrobiologický rozbor následující:

živé aerobní mikroorganismy, kvasinky a plísně, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus

* Aqua ad concentratas solutiones diluendas haemodialysis ( voda pro ředění koncentrovaných hemodialyzačních roztoků )

* Aqua pro iniectione ( voda určená k přípravě a výrobě léčivých přípravků pro parenterální podání ) 

Voda ze studny, vodovodu, podzemní, povrchová voda a voda ke koupání

Vyšetření vzorků vody se provádí podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a podle vyhlášky č. 238/2011 Sb., v platném znění, o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

TESTOVÁNÍ DEZINFEKCÍ
Rozbor vody

Chemila s.r.o. | © Copyright 2022 | Patrikorsak.cz |